Projekt 1 Projekt 2
konfigurator elewacji design by VENTI
konfigurator elewacji design by VENTI

Wykonanie hydroizolacji bitumicznej

  1.) Pierwszą czynnością jeszcze przed  dokonaniem uszczelnienia jest ocena podłoża. Ma być ono

nośne, trwałe, czyste i mieć zakończone procesy wiązania oraz  oczyszczone z kurzu, oleju i powłok

malarskich.

Gdy na powierzchni :

-wystają fragmenty betonu lub innych zapraw,

-są powłoki farb lub innych środków zmniejszających przyczepność

należy je bezwzględnie usunąć poprzez skucie lub zeszlifowanie szlifierką z tarczą diamentową lub

inną do tego przeznaczoną.

 

  2.)  Nierówności należy wyrównać masami zgodnymi z podłożem: beton zaprawą EKOR 41 lub

ACS KOSMETIC, tynki i mury zaprawą EKOR 46. Ubytki miejscowe wypełniać szybkowiążącą masą

ANTOL UMAFIX.  Miejsca wycieków wody tamować zaprawą ANTOL STOP.